Meie koolist Teated Galerii Kontakt Kooli astumine


 

Kunstiosakond

Prindi Home
 

Kauri kooli kunstitunde viib läbi õpetaja Anne Murula. Tunnid toimuvad esmaspäeviti 14.00-18.00, teisipäeviti 12.00-18.00 ja kolmapäeviti 12.00-16.00. Õppetöös võib osaleda 1 või 2 korda nädalas, ühel päeval toimub 2 akadeemilist tundi järjest. Koolivaheaegade aeg ja kestus on sama üldhariduskoolidega. Traditsiooniliselt toimub suvine õppetöö kunstilaagri vormis, kahe 4-päevase tsüklina koolimajas või selle ümbruses looduses.

Õppemaksud alates 2012/2013 õppeaastast:

Kunst (2X2 tundi nädalas) – 306 € aastas, 12 kuud  25,5 € kuus. Õpilased, kes maksavad  aastamaksu  täies ulatuses, saavad suvelaagris tasuta osaleda.

Kunsti eelklass (2 tundi nädalas) - 153 € aastas, 12 kuud  12,75 € kuus.
Kohamaks – 460,20 € aastas, 12 kuud 38,36 € kuus.
Kunstis  1 kord nädalas käies on õppe- ja kohamaks poole väiksem.
Kunsti  eelklassil  nädalatundide arv õppemaksu suurust ei mõjuta.
Kohamaksu ehk õpilaskoha maksumust on vaja tasuda sellisel juhul, kui kohalik omavalitsus ei ole nõus seda koolile hüvitama ja teavitab sellest kooli kirjalikult.

Tähelepanu!

Õppemaks on aastamaks, mida saab tasuda alates sellest õppeaastast ainult 12 kuule jagatuna. Õppemaksu tasumise tähtaeg on 25.kuupäev jooksva kuu eest. Juhul, kui otsustatakse õpingud pooleli jätta enne 12-kuulise makseperioodi lõppu, tuleb tasuda proportsionaalne osa aastamaksust õpitud ajaperioodi eest, et ei jääks üles aastamaksu võlga. Näiteks juhul, kui on leping sõlmitud 31.augustini, s.t. 12 kuuks, aga vanem teeb mai lõpus lahkumisavalduse, siis tuleb tal suveperioodile arvestatud makse ühe kuu ulatuses ikkagi ära tasuda.

Web2
 
Soodsad kodulehed