Meie koolist Teated Galerii Kontakt Kooli astumine


 

Meie koolist

Prindi Home
 
Muusika- ja kunstikool Kaur on tegutsenud Rakveres erahuvikoolina aastast 1999, enne tegutseti Kauri lasteaia juures muusikaringidena. Kooli ja lasteaia omanikuks on Hariduse- ja kultuuriselts Kaur, mille juhatuse esimees on Anne Nõgu, ning kes on ka Rakvere Eragümnaasiumi direktor.
Tunnid toimuvad Kauri lasteaia ruumides Koidula tn 14 ja eragümnaasiumi ruumides Tööstuse tn 14.
Koolis on kokku u. 120-130 õpilast, kes jagunevad muusika-, kunsti- ja tantsuosakonna vahel.
Muusikaosakonnas õpetatakse mitmeid populaarseid erialasid, nagu klaver, kitarr, plokkflööt,  viiul ja akordion, kuid ka haruldasemat klavessiini eriala. Muusikainstrumente võib õppima asuda ka suhteliselt varakult, oleneb sellest, kas lapsele on on pill paras ja kas ollakse valmis nii tunnis keskenduma kui ka kodus harjutama. Väikeste laste õpetamisel on soovitav vanema osavõtt tunnis, et kodus õigeid võtteid edasi harjutada. Pillitunnid on individuaaltunnid, mille pikkus sõltub lapse  vastuvõtuvõimest (vanusest), võivad kesta 20-45 minutit.

4-6 a lapsi võetakse vastu ka tantsu- ning kunstiosakonda, kus toimub rühmatöö, 45-min tundide kaupa, kunstiosakonnas 90 min ühel päeval korraga.

Kõikidele erialadele võetakse vastu ka täiskasvanuid, kuid nende jaoks on õppemaks kõrgem (omavalitsused ei hüvita õpilaskoha maksumust). 
Õpetajaid on koolis 9, kõik kõrgharidusega või seda omandamas.
Koolis on võimalik valida põhi-, huvi- ja vabaõppevormi vahel. 
Kunsti- ja tantsuosakond pakuvad väga mitmekülgset huviõpet näiteks balletist loovtantsuni, samuti töötatakse kõikide kunsti põhiõppekavas ettenähtud kunstiliikidega.
Muusikaosakonnas on põhiõppes kohustuslik õppida ka muusikateoreetilisi  aineid ja sooritada erialas ja solfed˛os üleminekueksamid (IV klassi lõpus) ning samuti lõpueksamid VII klassis. Huviõppes õppekava alused on samad, edasimineku tempo toimub vastavalt õpilase võimekusele, solfed˛oõpe ja muusikalugu on kohustuslikud, hindamisel arvestatakse õpilase võimeid, eksamid on lihtsustatud. Vabaõppes on võimalik õppida soovitud pilli muusikateoreetiliste aineteta, eksamid ja esinemised on vabatahtlikud. 
Õppemaks on kõikides õppevormides sama suurusega, olenevalt erialast 198-315 eurot aastas.
Kooli astumiseks on vaja esitada vajalike andmetega täidetud avalduse blankett, sisseastumiskatseid ei ole. Kui õpilane on mahtunud kooli nimekirja soovitud erialale, sõlmitakse leping lapsevanema või täiskasvanud õppija vahel. Koolist lahkumiseks tuleb kirjutada avaldus lepingu lõpetamise kohta.
Õppekavad on paindlikud, võimaldavad õppida tundma erinevaid muusikastiile, arvestatakse õpilase soove ja eeldusi. Kooli eesmärk ei ole niivõrd õpilaste edasiõppimine kõrgemas õppeasutuses, kuivõrd õpilaste isiksuse ja võimete suunatud areng ning rõõm muusika tegemisest. Koolis tegeletakse ka ansamblimänguga, aastast 2008 tegutseb laste vanamuusikaansambel, kes, samuti teised, muusika- ja balletiõpilased on sageli kutsutud esinema ka linna- ja maakondlikele üritustele. 
Traditsioonid
Suured avalikud kontserdid toimuvad tavaliselt 3 korda aastas – jõulukontsert, vabariigi aastapäeva kontsert kirikus, kevadkontsert, traditsiooniks on saanud laste- ja noorte vanamuusikafestivali ning  laste balletifestivali korraldamine, rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine. Maalinäitused on tavaliselt üleval  Kauri lasteaias või Art Cafeś, suviti korraldatakse koolis 1-2 õpilastele ja huvilistele mõeldud nädalast kunstilaagrit, kus võimalusel ka näiteks looduses maalida saab.

Web2
 
Web disain